Jak to funguje

Produkty společnosti Flamark, stejně jako všechny dobré věci, jsou založeny na velmi jednoduchých principech. Pokud se na hašení ohně použije tekutina s extrémně silným chladicím a dusivým účinkem, efekt je velice rychlý. Během velmi krátké doby teplota povrchu klesne na 3 °C. Protože povrch už není horký, znovuzapálení již není možné. Všechny přípravky Flamark odstraňují kouř z prostoru, kde probíhá hašení, a proto osoby zdržující se v místnosti mohou bez problémů dýchat. Osoby v místnosti neutrpí žádnou vedlejší újmu nebo nemají žádné vedlejší účinky.

Přesný popis procesu:

 1. Rapidní chladicí efekt – kapky tekutiny zchladí hořící materiál prudkou absorpcí tepla z hořícího materiálu, změní se na páru a vypaří se.

 2. Nehybná pára – nehybná pára Flamark váže volné hořící částice a toxické plyny, takže osoby přítomné v prostoru mohou bez problémů dýchat. Tím se vytvoří místo ohleduplné k lidem, což je mimořádně důležité.

 3. Adiabatický chladicí proces – demonstruje jedinečný efektivní proces, kterým je zchlazení vzduchu odpařováním roztoků Flamark. Odpařování roztoků Flamark je proces, kterým se tekuté činidlo Flamark rychle změní z tekuté formy na páru, přenášejíc svou tekutou masu do vzduchu a oddělujíc ohřátý vzduch od hořících látek. Během odpařování kapiček roztoků Flamark probíhají tři paralelní procesy:

  • Transfer tepla na povrch kapiček Flamark

  • Transfer tekuté masy z povrchu kapiček Flamark

  • Kapičky Flamark s teplem jsou unášeny vzduchem (Název efektu: Vázané teplo odpařování, s nímž se setkáváme dennodenně v přírodě: (slunce – déšť – slunce)

 4. Protipožární mechanismy Flamark – aktivují a odstraňují tři základní prvky požárního trojúhelníku (teplo – kyslík – palivo)

  • Odpařování kapiček Flamark snižuje teplotu.

  • Nehybná pára Flamark vyvolává nedostatek kyslíku na pohon, ale zároveň neodstraňuje kyslík z prostředí určeného pro lidi (pracovníky).

  • Tekutý roztok Flamark zmýdelní hořící palivo a nedovolí volným částicím a plynům se vznést do vzduchu a vázat se na kyslík a vzduch.