Požární třídy

Požární třídy a označení

 
hhhhhhhhhhhhhhhh
Třída A 
požáry pevných látek, zejména organického původu, hořících plamenem, jejichž hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty…
fc-b
Třída B 
požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenstvínapř. benzín, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter, aceton, vosky, tuky, asfalt,  pryskyřice, mazadla…
fc-c
Třída C 
požáry plynných látek hořících plamenem např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík...
fc-f
Třída F 
požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) kuchyňských spotřebičích
fc-high-voltage (1)
El. proud
možno hasit elektrická zařízení